การบำบัดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนใช้อัลตราซาวนด์ร่วมกับยาเพื่อปล่อยออกซิเจนชนิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายที่บริเวณที่เกิดเนื้องอก การรักษาไม่ได้ผลมากนัก เนื่องจากเซลล์มะเร็งสามารถกระตุ้นระบบป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อต่อต้านเซลล์มะเร็งได้ การป้องกันเหล่านี้ด้วยการแก้ไขยีน ซึ่งช่วยให้การบำบัดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนเพื่อลดขนาดเนื้องอกในรูปแบบเมาส์ของมะเร็งตับ

มะเร็งตับ ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของมะเร็งตับ มีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี และการรักษาโดยการผ่าตัดโดยการเอาส่วนหนึ่งของตับออกหรือการปลูกถ่ายตับที่แข็งแรงไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคขั้นสูง เนื่องจากอัลตราซาวนด์สามารถแทรกซึมลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อ การบำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่วิทยุจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและไม่รุกรานเพื่อรักษามะเร็งตับ แต่ในปัจจุบันนี้ เซลล์มะเร็งสามารถเอาชนะการรักษาได้อย่างรวดเร็วด้วยการกระตุ้นยีนที่เรียกว่า นิวคลีตแฟกเตอร์ อีรีทรอยด์ 2 แฟกเตอร์ 2 ซึ่งปรับใช้การขจัดสารพิษในเซลล์และการป้องกันเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ เทคโนโลยีการแก้ไขยีน CRISPR/Cas9 ถูกนำมาใช้เพื่อลดการแสดงออกของยีนในห้องปฏิบัติการ พวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการบำบัดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนได้หรือไม่โดยใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อลดการแสดงออก ในอนุภาคนาโนไขมัน จากนั้นจึงทำการรักษาเซลล์มะเร็งตับในจานเพาะเชื้อด้วยอนุภาคนาโน ไลโซโซมของเซลล์ลิพิดอนุภาคนาโนลิพิดขึ้นมา การรักษาด้วยอัลตราซาวนด์ทำให้เกิด ROS ซึ่งทำให้ไลโซโซมแตกและทำให้ระบบ CRISPR/Cas9 เข้าสู่นิวเคลียสและทำให้การแสดงออกของยีนNFE2L2 ลดลง ROS ยังทำให้ส่วนประกอบเซลลูล่าร์อื่นๆ เสียหายอีกด้วย เป็นผลให้เซลล์มะเร็งเสียชีวิตจากการบำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าโดยไม่มีการแก้ไขยีน