ข้อดีที่คาดไม่ถึง ของการจัดฟันเด็ก เด็กหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันตั้งแต่อายุยังน้อย เนื่องจากพฤติกรรมที่ทำในวัยเด็ก อาจส่งผลต่อฟันของ เด็กได้ ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการดูดนิ้ว พฤติกรรมการดูดขวดนม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อรูปร่างของฟันทำให้โตมามีปัญหาเกี่ยวกับรูปร่างของฟันอย่างเห็นได้ชัด พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนอาจจะคิดว่าฟันน้ำนมของลูกนั้นไม่มีความสำคัญ แต่ความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าฟันน้ำนมส่งผลต่อการขึ้นของฟันแท้ ซึ่งถ้าหากฟันน้ำนมหลุดก่อนวัยอันควรอาจจะทำให้ฟันแท้ที่งอกขึ้นมาแทนที่มีการขึ้นที่ผิดปกติ จะส่งผลทำให้มีรูปร่างและลักษณะฟันที่ผิดปกติตามไปด้วย

 

ดังนั้น วิธีการเข้ารับการจัดฟันในเด็กถือว่าเป็นทางออกและวิธีแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยพ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟันในเด็กได้ตั้งแต่อายุยังน้อยหรืออายุต่ำกว่า 10 ปี ก็สามารถเข้ารับการจัดฟันในเด็กได้แล้ว แต่ช่วงอายุที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 7-10 ปี เพราะในวัยนี้ เด็กสามารถให้ความร่วมมือในการรักษาร่วมกับทันตแพทย์ได้ ทำให้มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในระหว่างการจัดฟัน เนื่องจาก เด็กส่วนใหญ่ยังละเลยในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน อาจจะทำความสะอาดฟันไม่ถูกวิธี ดังนั้น จึงเป็นเรื่องของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องคอยให้คำแนะนำและทำให้เด็กมีความ เข้าใจเกี่ยวกับการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี เพราะถ้าหากปล่อยไว้จะทำให้เด็กเติบโตมามีปัญหาเกี่ยวกับฟันได้ เพราะฉะนั้น ควรสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้เด็กได้ตระหนักถึงปัญหาของฟันว่า ถ้าหากเรามีสุขภาพช่องปากและฟันที่ไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ เช่น บดเคี้ยวอาหารได้ลำบากมากยิ่งขึ้น และอาจจะส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพของเด็กได้ ซึ่งการเข้ารับการจัดฟันเด็กเด็กจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด สำหรับเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน

สำหรับวันนี้ทางคลินิก ของเราจะมาพูดถึงข้อดีของการจัดฟันในเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่อาจจะคาดไม่ถึงของ สำหรับข้อดีของการจัดฟันในเด็กนั้นแน่นอนว่าจะทำให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี นอกเหนือจากการที่ทำให้เด็กมีรอยยิ้มที่สดใสสวยงามแล้วยังทำให้มีความมั่นใจและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กได้หลายด้านเลยทีเดียว เพราะถ้าหากบุตรหลานของท่านมีฟันที่เรียงตัวกันอย่างสวยงาม ก็จะทำให้บุตรหลานของท่านทำความสะอาดช่องปากและฟันได้ดียิ่งขึ้นและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของความสะอาดของช่องปากและฟันถือเป็นสุขอนามัยเบื้องต้นที่เด็กจะต้องทำไปตลอดชีวิต ดังนั้น ในการปลูกฝังให้เด็กรู้จักวิธีการทำความสะอาดช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก นอกจากนี้หากเด็กมีพฤติกรรมการดูดนิ้วหรือดูดขวดนม ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อการสบฟันในอนาคตได้ ในการจัดฟันแบบใสก็สามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ไปได้ ทั้งนี้ ข้อดีของการจัดฟันในเด็ก ยังช่วยทำให้เด็กออกเสียงได้ชัดขึ้น สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดียิ่งขึ้นซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของเด็กด้วย ทั้งหมดนี้ก็คือ ข้อดีที่มาพร้อมกับการจัดฟันในเด็ก ที่พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนอาจจะยังคิดไม่ถึงว่าการจัดฟันในเด็กนั้นมีประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านมากเลยทีเดียว

สำหรับใครที่อยากพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟันในเด็กก็สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่คลินิก เพราะทางเรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดฟันในเด็ก รวมไปถึงด้านทันตกรรมในเด็กในด้านอื่นๆด้วย จากประสบการณ์อย่างยาวนานในวงการทันตกรรมทำให้สามารถให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาฟันในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราอยากให้เด็กทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข