คลายข้อสงสัย ทาวน์เฮ้าส์ กับ ทาวน์โฮม ต่างกันอย่างไร เรื่องแรกที่คุณต้องรู้เลยก็คือ ทาวน์โฮมกับทาวน์เฮาส์นั้นไม่เหมือนกันครับ โดยทาวน์โฮม คือโครงการบ้านในลักษณะของห้องแถว ที่ไม่ใช่บ้านเดี่ยว ที่มีขนาดใหญ่กว่าทาวน์เฮาส์ มีพื้นที่ส่วนกลาง มีสิ่งอำนวยความสะดวก และเป็นระบบมากกว่า รวมถึงขนาดพื้นที่ใช้สอยในบ้านก็จะมีมากกว่าด้วย

ดังนั้น ในการจะเลือกพิจารณาซื้อทาวน์โฮม จึงต้องมองภาพรวมของโครงการให้ดีว่า เหมาะสมกับการเป็นทาวน์โฮม ไม่ใช่ทาวน์เฮาส์ เพราะราคาที่ต้องจ่ายเพื่อครอบครองทาวน์โฮมนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะสูงกว่าทาวน์เฮาส์อยู่พอสมควร

ก่อนจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์เราขอชวนผู้อ่านมาทำความเข้าใจประเภทอาคารของทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ก่อน โดยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาคารคือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีการระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคารแต่ละประเภทไว้ ซึ่งทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ จะไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากว่าทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์จัดอยู่ในอาคารประเภท ‘บ้านแถว’ ซึ่งมีความหมายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ว่าหมายถึง ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น

แต่ถ้าดูกันตามความหมายของกฎหมายแล้ว หลายคนก็ยังสับสนอีกกับอาคารประเภทอื่นที่มีชื่อคล้าย ๆ กัน ซึ่งก็คือ ‘ห้องแถว’ และ ‘ตึกแถว’ แต่ถ้าดูกันดี ๆ แล้ว จะสามารถแยกความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน โดย ‘ห้องแถว’ หมายถึงอาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถว ตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งเป็นคูหา ประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ และ ‘ตึกแถว’ หมายถึงอาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วย วัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่

ซึ่งถ้าหากแกะความหมายที่แตกต่างของอาคารทั้ง 3 ประเภทแล้ว จะพบว่า ‘บ้านแถว’ เป็นอาคารประเภทเดียวที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีการกำหนดความสูงไว้ให้ไม่เกินสามชั้น โดยทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์จัดอยู่ในอาคารประเภทนี้ และถ้าหากเป็นเอกสารในราชการไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ จะถูกเขียนว่าเป็น ทาวน์เฮ้าส์ ทั้งหมด

ความเหมือนที่แตกต่างของทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์

อย่างที่เกริ่นตั้งแต่ช่วงต้นของบทความแล้ว ว่าคำว่า ทาวน์โฮม เป็นคำที่เราเพิ่งได้ยินและคุ้นเคยกันเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมานี้เอง แต่ก่อนหน้านั้นหลายคนจะคุ้นเคยกับคำว่า ทาวน์เฮ้าส์ มากกว่า จนเป็นที่มาให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าสรุปแล้วทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ มันเหมือนหรือไม่เหมือนกันกันแน่

ก่อนอื่นหากพูดถึงประเภทอาคารในเชิงกฎหมายและเชิงโครงสร้างของอาคารแล้ว ต้องบอกว่าทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ นั้นมีความเหมือนกันแบบแทบไม่มีผิดเพี้ยนเลย เพราะต่างก็เป็นอาคารประเภทที่อยู่อาศัยด้วยกันทั้งคู่ นอกจากนั้นผนังของอาคารทั้งสองด้านยังแนบชิดติดกับบ้านข้าง ๆ และมีความสูงไม่เกิน 3 ชั้นเช่นเดียวกัน แต่ความแตกต่างบนความเหมือนระหว่างทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ก็ไม่ใช่ไม่มีเลย แต่กลับต่างกันตั้งแต่ความหมายของชื่อเรียกแล้ว

เหตุผลที่ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมานี้ ทุกคนจะคุ้นเคยกับคำว่าทาวน์โฮมมากกว่าทาวน์เฮ้าส์ เพราะไม่ว่าจะหันหน้าไปที่โครงการไหน ก็จะใช้คำว่าทาวน์โฮมแทนคำว่าทาวน์เฮ้าส์เกือบทั้งหมด โดยความแตกต่างแรกของทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ คือการเลือกใช้คำว่า ‘โฮม (Home)’ แทนคำว่า ‘เฮ้าส์ (House)’ เนื่องจากคำว่า ‘โฮม (Home)’ ให้ความหมายที่สื่อถึงการอยู่อาศัยและการอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมากกว่าคำว่า ‘เฮ้าส์ (House)’ ที่สื่อถึงที่อยู่อาศัยในลักษณะเชิงอาคารและโครงสร้างเพียงอย่างเดียว ซึ่งการเลือกใช้คำว่า ‘โฮม (Home)’ แทนคำว่า ‘เฮ้าส์ (House)’ ของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ก็ไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่ชื่อเท่านั้น แต่ยังยกระดับการอยู่อาศัยของ ‘ทาวน์โฮม’ ให้น่าอยู่อาศัยและมอบความรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นยิ่งกกว่าเดิมในหลายปัจจัยอีกด้วย

ทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง?

แน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไป หลายสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงตาม และอสังหาฯเองก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยเช่นกัน เหมือนกับทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงบางประการไปจากสมัยอดีต โดยเฉพาะในเรื่องเชิงกายภาพ ที่แม้ดูตาเปล่าอาจจะดูคล้ายกัน แต่มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมและแตกต่างกันหลายข้อทีเดียว ลองมาดูกันก่อนเลยว่าระหว่างทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์มีอะไรแตกต่างกันบ้าง??

ทาวน์เฮ้าส์ – ทาวน์เฮ้าส์มีความหมายตามกฎหมายถึงอาคารที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย มีผนังทั้งสองด้านติดกับบ้านข้าง ๆ โดยบ้านแถวแต่ละหลังมีหน้าตาที่เหมือน ๆ กัน ตัวบ้านชิดติดกันเป็นแถบตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไป มีหน้ากว้างประมาณ 4 – 5 เมตร และมีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น ซึ่งแต่เดิมในเมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อน นิยมพัฒนาเป็นอาคารสูง 2 ชั้น เนื่องจากทาวน์เฮ้าส์เป็นที่อยู่อาศัยทางเลือก สำหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อบ้านเดี่ยวได้ แต่อยากได้ที่อยู่อาศัยในทำเลใกล้เคียงกัน มักจะมีราคาประหยัด นอกจากนั้นลักษณะรั้วของทาวน์เฮ้าส์ มักจะเป็นกำแพงเตี้ย ๆ ที่กั้นระหว่างบ้านแต่ละหลังเท่านั้น ไม่ได้เป็นรั้วที่มีการแบ่งขอบเขตอย่างชัดเจน

สำหรับพื้นที่ใช้สอยของทาวน์เฮ้าส์จะค่อนข้างมีพื้นที่ที่จำกัด โดยชั้นล่างมักเป็นห้องโถงกว้าง ๆ ห้องครัว และห้องน้ำ จะไม่มีการกั้นห้องนั้นๆ ในชั้นที่หนึ่ง ส่วนบริเวณชั้นสองจะเป็นพื้นที่ของห้องนอน 2 – 3 ห้อง และห้องน้ำ ซึ่งจะไม่ค่อยมีห้องน้ำภายในห้องนอนเท่าไรนัก

ลักษณะที่ตั้งของทาวน์เฮ้าส์ มักจะตั้งอยู่ติดถนนภายในซอย เป็นคูหาติดกันหลาย ๆ หลัง แต่หากอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร มักจะไม่ค่อยมีพื้นที่ส่วนกลางหรือคลับเฮ้าส์ที่อยู่ในโครงการ ทำให้เป็นการแยกระหว่างบ้านใครบ้านมันอย่างชัดเจน ไม่ใช่รูปแบบของชุมชนหมู่บ้าน

ทาวน์โฮม – สำหรับทาวน์โฮมมีความหมายเชิงกฎหมายเช่นเดียวกับทาวน์เฮ้าส์ทุกประการ เนื่องจากเป็นอาคารประเภทบ้านแถวเช่นเดียวกัน คือห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น แต่ทาวน์โฮมเป็นที่อยู่อาศัยที่ยกระดับมาจากรูปแบบของทาวน์เฮ้าส์ในหลาย ๆ ประการ

นอกเหนือไปจากชื่อเรียกที่แตกต่างกันแล้ว ทาวน์โฮมยังมีความแตกต่างจากทาวน์เฮ้าส์ตรงที่รูปแบบของบ้าน โดยถึงแม้แต่ละหลังจะมีหน้าตาที่คล้าย ๆ กัน แต่หน้าตาของทาวน์โฮมจะมีความสวยงามและทันสมัยมากกว่า ผู้ประกอบการหลาย ๆ แห่งได้มีการออกแบบหน้าตาของทาวน์โฮมตามแนวคิดที่แปลกใหม่ ทำให้ดีไซน์ขอบทาวน์โฮมมีความสวยงามน่าสนใจ ไม่แพ้บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดเลย

นอกจากหน้าตาของบ้านแล้ว ทาวน์โฮมยังมักจะเพิ่มระดับความสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาคาร 2 – 3 ชั้น บางโครงการจะมีการเพิ่มความสูงจากฝ้าของเพดานที่บริเวณชั้นสอง ทำให้มีความโปร่งมากขึ้น และสามารถปรับให้เป็นชั้นลอยในสไตล์ลอฟท์ได้ แต่มักจะทำความสูงไม่เกิน 3 ชั้น เนื่องจากหากสูงเกินกว่า 3 ชั้น จะไม่ใช่ ‘บ้านแถว’ แต่เป็น ‘ตึกแถว’ หรือ ‘อาคารพาณิชย์’ ตามกฎหมาย