บริหารจัดการอาคาร: ปัจจัยเลือกซื้อเครื่องกรองอากาศ วิกฤตการณ์ PM2.5 ซึ่งคือ ฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีปริมาณเกินมาตรฐาน ทำให้เครื่องกรองอากาศขายดิบขายดี เราจะนำ 5 ปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่องกรองอากาศที่เหมาะสมไว้ใช้ในบ้าน หรือที่ทำงาน มาให้พิจารณา

1. ค่า Air Flow
Air Flow หรือความเร็วลมของเครื่องกรองอากาศ ควรมีขนาดเหมาะสมกับห้อง ค่านี้ยิ่งสูงยิ่งทำให้อากาศถูกกรองเร็วขึ้น หากเครื่องเล็กจะกรองอากาศไม่ทั่วถึง หรือใหญ่ไปก็กินไฟเกินความจำเป็น

2. ระบบทำงาน
เครื่องกรองอากาศแต่ละยี่ห้อ มีฟังค์ชันใช้งานต่างกัน หลักๆ ให้ดูเครื่องที่มีเซนเซอร์วัดคุณภาพอากาศ แจ้งเตือนให้เปลี่ยนไส้กรอง ปรับระดับความเร็วลมได้ ควบคุมด้วยรีโมท หรือแอพพลิเคชันสั่งงานจากสมาร์ทโฟน

3. ค่า CADR
CADR หรือ Clean Air Delivery Rate ค่าอัตราสร้างอากาศบริสุทธิ์ต่อนาที ตัวเลขสูงยิ่งดี แสดงถึง ตัวเครื่องมีประสิทธิภาพมาก โดยประเมินจากการขจัดฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ ควัน เป็นต้น

4. ค่า HEPA
HEPA หรือ High Efficiency Particulate Air มาตรฐานไส้กรองอากาศที่ใช้กันในตลาด 90 % ก็สามารถกรองอากาศให้บริสุทธิ์ได้แล้วถึง 99 %

5. ความคุ้มค่า
หากเป็นภูมิแพ้ หรืออาศัยในที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก เครื่องดังกล่าวจะช่วยให้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ ซึ่งนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และนี่คือ ตัวอย่างเครื่องกรองอากาศยอดนิยมในบ้านเรา