อะมีบาที่กินสมองสามารถทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบในรูปแบบที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะ และมากกว่า 95% ของผู้ที่พัฒนาการติดเชื้อที่หายากแต่ร้ายแรงเหล่านี้เสียชีวิต แม้จะมีอัตราการเสียชีวิตสูง แต่ขณะนี้ยังไม่มียาที่มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวที่สามารถต่อสู้กับจุลินทรีย์เหล่านี้ได้ สารประกอบใหม่บางตัวที่แสดงให้เห็นถึงการรักษาในห้องปฏิบัติการ

อะมีบาสองประเภทที่สามารถทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากอะมีบาปฐมภูมิและโรคไข้สมองอักเสบจากอะมีบาที่เป็นเม็ดเลือด เป็นจุลินทรีย์เซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ในน้ำและดิน และสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางจมูกหรือบาดแผลที่เปิดอยู่ เชื้อโรคเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ไปยังระบบประสาทส่วนกลางซึ่งทำลายเซลล์สมองได้ ในบางกรณีที่รักษาได้สำเร็จ ผู้ป่วยได้รับยาต้านจุลชีพหลายชนิดในปริมาณสูง อย่างไรก็ตาม ยาเหล่านี้มักไม่มีความจำเพาะและสามารถเป็นพิษได้ในระดับสูง เพื่อให้ได้ยาตัวเดียว Ruqaiyyah Siddiqui และเพื่อนร่วมงานได้หันมาใช้ยา quinazolinones สารประกอบเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการต่อต้านศัตรูมนุษย์ในวงกว้าง รวมถึงแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต และมะเร็ง แต่ไม่เคยได้รับการทดสอบกับอะมีบาที่กินสมอง