ยูกันดาและซาอุดีอาระเบียได้ต่ออายุข้อตกลงทวิภาคีที่อนุญาตให้กลับมาส่งออกแรงงานไปยังประเทศอ่าว ข้อตกลงดังกล่าวถูกระงับในเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังจากเกิดความโกลาหลต่อข้อกล่าวหาการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและการทรมานแรงงานอพยพชาวยูกันดา มีรายงานว่าผู้อพยพชาวยูกันดาบางคนได้ฆ่าตัวตายเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมในซาอุดิอาระเบีย

เบ็ตตี อะโมนิ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของยูกันดากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลทั้งสองได้ตกลงที่จะปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ ในข้อตกลงฉบับใหม่ นายจ้างของซาอุดิอาระเบียจะไม่หักเงินเดือนฝ่ายเดียวอีกต่อไป และคนงานชาวยูกันดาจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีของข้อพิพาททางสัญญา ทั้งสองประเทศจะจัดตั้งกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาสวัสดิการและสิทธิของคนงานทำงานบ้าน ทั้งสองฝ่ายจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายกับนายจ้างและบริษัทจัดหางานสำหรับการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับในประเทศใดประเทศหนึ่ง นางอะมอนีกล่าว ชาวยูกันดาอย่างน้อย 150,000 คนอาศัยและทำงานในซาอุดีอาระเบีย โดยส่วนใหญ่ทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้าน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น