สารประกอบทดลองลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานประเภท 1 และ 2 ในหนูทดลอง ไม่ใช่แค่การลดน้ำตาลในเลือด แต่ด้วยการตอบโต้ผลที่ตามมา ได้แก่ การตายของเซลล์ การอักเสบ และความเสียหายของอวัยวะ สารประกอบกลุ่มใหม่ขัดขวางความสามารถของโปรตีน ในการส่งสัญญาณการอักเสบที่ทำร้ายหัวใจและไตในผู้ป่วยเบาหวาน

ผลลัพธ์จะหมุนไปรอบๆ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งรับรู้และทำลายแบคทีเรียและไวรัสที่บุกรุกเข้ามา การกระตุ้นระบบนี้ทำให้เกิดการอักเสบ ตอบสนอง เช่น บวมและเจ็บปวด ซึ่งเป็นผลมาจากการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันกลับเข้าไปในบริเวณที่มีการติดเชื้อหรือได้รับบาดเจ็บ โรคต่างๆ รวมถึงโรคเบาหวาน รวมถึงการอักเสบที่ใส่ผิดที่ซึ่งทำลายเนื้อเยื่อ การทดลองในเซลล์ของมนุษย์และแบบจำลองหนูเมาส์พบว่าสารประกอบในการศึกษาตะกั่ว RAGE229 ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนในระยะสั้นและระยะยาวของโรคเบาหวานได้อย่างมีนัยสำคัญ