การลดลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เกิดขึ้นกับวัยหมดประจำเดือนทำให้ปริมาณสารสีเทา ซึ่งเป็นเซลล์ของสมองลดลงในบริเวณที่สำคัญของสมองที่ได้รับผลกระทบจากโรคอัลไซเมอร์ด้วย การได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนในชีวิตสะสมมากขึ้น เช่น การมีบุตรมากขึ้นหรือจากการใช้ยาฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือน อาจช่วยต่อต้านผลการหดตัวของสมองได้

การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้หญิง 99 คนในวัย 40 ปลายๆ ถึง 50 ปลายๆ นักวิจัยยืนยันการค้นพบก่อนหน้านี้ที่เชื่อมโยงวัยหมดประจำเดือนกับปริมาณสารสีเทาที่ลดลง (GMV) ในบริเวณสมองที่มีความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ แต่พวกเขายังเชื่อมโยงตัวชี้วัดของการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนโดยรวมที่สูงขึ้น เช่น ระยะเวลาการเจริญพันธุ์ที่นานขึ้น (วัยหมดประจำเดือนถึงวัยหมดประจำเดือน) เด็กจำนวนมากขึ้น และการใช้ฮอร์โมนบำบัดในวัยหมดประจำเดือนและฮอร์โมนคุมกำเนิด กับ GMV ที่สูงขึ้นในบางพื้นที่ของสมองเหล่านี้ การศึกษาเชิงสังเกตมากกว่าการทดลองทางคลินิก แต่ได้เพิ่มหลักฐานว่าเอสโตรเจนอาจมีผลต่อการป้องกันสมองของผู้หญิง ซึ่งจำกัดการสูญเสียสสารสีเทาที่ปกติจะมาพร้อมกับวัยหมดประจำเดือนและอาจลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้