สินเชื่อเงินกู้ : เตรียมพร้อมก่อนการกู้เงิน หลายๆ คนอาจจะคิดว่าการขอ “กู้เงิน” ทำไมมันถึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ขอดูเอกสารต่างๆ มากมาย ใช้เวลานานในการตรวจสอบจนละเอียด แต่สุดท้าย “ไม่อนุมัติ” ทำให้ เสียทั้งเวลา เสียทั้งความรู้สึก ภาระค่าใช่จ่ายที่จำเป็นต้องรับนำเงินไปชำระก็ยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เราจะทำอย่างไรกับปัญหานี้ดี? เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกและเสียเวลาในการขอกู้เงิน บทความนี้เรามี 5 ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนกู้เงินเพื่อสร้างเครดิต สร้างความน่าเชื่อถือให้คุณขอกู้เงินได้ผ่านฉลุย

1. เดินบัญชีต้องเอาให้สวย
ที่กล่าวว่า เดินบัญชีให้ “สวย” นั้น จริงๆ หมายถึง การสร้างความน่าเชื่อถือจากรายการเดินบัญชีหรือ Statement เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สถาบันการเงินจะขอดู เพื่อพิจารณาว่าพฤติกรรมการใช้เงินของเราเป็นอย่างไร ใช้เงินมาก-น้อยแค่ไหน มีเงินเข้าประจำไหม แล้วถอนเงินหมดภายในครั้งเดียวหรือเปล่า หรือมีเงินเก็บแค่ไหน เพราะหากมองในมุมของผู้ปล่อยกู้ เขาก็ต้องอยากแน่ใจว่าที่คนที่กู้เงินเราไปจะสามารถคืนเงินได้

2. ตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติเครดิตให้แน่ใจ
การขอกู้เงินกับแต่ละสถาบันการเงิน แน่นอนว่า ผู้ปล่อยกู้ก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกอนุมัติเงินกู้ของแต่ละที่แตกต่างกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อด้วย ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการกู้สินเชื่อทะเบียนรถ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือรถ โดยต้องศึกษาข้อมูลดูว่ารถที่เขาต้องการคือรถประเภทใดบ้าง หรือคุณสมบัติอื่นๆ เช่น อายุ รายได้ อาชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ ก็ยังมีอีกสิ่งที่สถาบันการเงินจะตรวจสอบเรา ซึ่งหากข้อนี้ไม่ผ่าน โอกาสได้เงินก็แทบจะไม่มี สิ่งนั้นคือ “เครดิตบูโร” หรือประวัติเครดิตของเราที่บริษัทข้อมูลเครดิต (National Credit Bureau) รวบรวมจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง และเมื่อเราไปขอกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เขาก็จะขอข้อมูลตรงนี้ของเรามาพิจารณา ดังนั้นใครที่ติดค้างชำระหนี้จากที่อื่นอยู่ โอกาสได้รับการอนุมัติเงินกู้ก็จะลดลง

3. ประเมินความสามารถในการผ่อนก่อน
หลังจากที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดูแล้วว่าเราผ่านเกณฑ์ และตรวจสอบแน่ใจแล้วว่าประวัติเครดิตของเราไม่แย่ ไม่มีหนี้สินมากเกินไป ดังนั้นก่อนจะขอกู้เงิน เราต้องรู้จักประเมิน “ความสามารถในการชำระหนี้สิน” ของเราก่อน ซึ่งโดยทั่วไปสถาบันการเงินจะไม่ให้เราเป็นหนี้เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน ซึ่งหมายถึงหนี้สินทั้งหมดนะครับ ไม่ใช่แค่หนี้ใหม่

4. จะกู้เงินอย่าลืมดูประวัติผู้ให้กู้
มาถึงขั้นนี้ ความตั้งใจที่จะกู้เงินให้ผ่านฉลุยก็ใกล้ความจริงแล้วนะครับ แต่เราอยากเบรกคุณไว้ก่อนในข้อนี้ เพราะอยากให้คุณได้ลองศึกษา ลองพิจารณาสถาบันที่จะกู้ดูก่อนว่าสถาบันเหล่านั้น มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน เป็นใคร เพื่อที่ลดความเสี่ยงที่อาจถูกเอาเปรียบ

5. เตรียมเอกสารให้พร้อมขอกู้เงิน
ในขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนที่คุณได้ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่อยากจะเข้าไปขอกู้เงินแล้ว ทีนี้คุณก็เข้าไปศึกษากันดูนะครับว่า สถาบันการเงินเขาต้องการเอกสารอะไรบ้าง หากเราเตรียมเอกสารไปครบถ้วน ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปรวบรวมเอกสารใหม่อีกครั้ง ช่วยลดเวลาในการขอกู้เงินลงไปอีก