ผู้ป่วยโรคหอบหืดมักจะมีอาการหืดขึ้นในเวลากลางคืนที่เรียกว่าโรคหอบหืดในเวลากลางคืน ตามรายงานมากกว่า 50% ของการเสียชีวิตจากโรคหอบหืดเกิดขึ้นในตอนกลางคืน ซึ่งเผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอาการหอบหืดในตอนกลางคืนกับการเสียชีวิตจากโรคหอบหืด แม้ว่าบางคนได้เสนอตัวกระตุ้นหลายอย่างที่อธิบายการเกิดโรคของโรคหอบหืดในตอนกลางคืน

แต่กลไกที่แม่นยำในการควบคุมฟีโนไทป์ของโรคหอบหืดนี้ยังคงไม่ชัดเจนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนการนอนหลับทำให้โรคหอบหืดแย่ลงผู้ป่วยโรคหอบหืดต้องทนทุกข์ทรมานจากการหดตัวของหลอดลมซึ่งกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมซึ่งเป็นทางเดินที่เคลื่อนย้ายอากาศเข้าและออกจากปอดของคุณหดตัว เพื่อบรรเทาอาการนี้ หลายคนใช้ยาขยายหลอดลม ซึ่งเป็นยาที่ขยายหลอดลม เมลาโทนินซึ่งมักถูกกำหนดไว้สำหรับอาการนอนไม่หลับ ช่วยให้เกิดการหดตัวของหลอดลมและทำให้ผลการผ่อนคลายของยาขยายหลอดลมลดลงผ่านการกระตุ้นตัวรับเมลาโทนิน MT2 เพื่อชี้แจงสิ่งนี้ กลุ่มวิจัยได้ระบุการแสดงออกของตัวรับเมลาโทนิน MT2 ในกล้ามเนื้อเรียบของทางเดินหายใจของมนุษย์ การกระตุ้นของตัวรับเมลาโทนิน MT2 ด้วยปริมาณที่สูงขึ้นของเมลาโทนินหรือตัวรับเมลาโทนินตัวเอก ramelteon กระตุ้นการหดตัวของหลอดลมอย่างมาก นอกจากนี้ เมลาโทนินยังช่วยลดผลการผ่อนคลายของยาขยายหลอดลม β-adrenoceptor agonist ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย