กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาประกาศว่า นักเดินทางขาเข้าทุกคนต้องแสดงหลักฐาน การฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของเมียนมา และผลตรวจแบบอาร์ที-พีซีอาร์ ที่เป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

ขณะเดียวกัน ชาวต่างชาติจำเป็นต้องแสดงประกันสุขภาพโรคโควิด-19 ที่ซื้อจากธุรกิจประกันภัยเมียนมา ( Myanmar Insurance ) ก่อนเข้าประเทศ และผู้โดยสารแต่ละคนจะต้องยื่นคำชี้แจงด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งหากตรวจพบข้อผิดพลาดใด ๆ จะถูกดำเนินคดีทางอาญาทันที

นอกจากนั้น นักเดินทางขาเข้าทุกคนต้องพักอาศัยในโรงแรมที่กำหนด เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อรอผลการตรวจแบบอาร์ที-พีซีอาร์ โดยหากพบอาการป่วยของโรคโควิด-19 ระหว่างอยู่ในเมียนมาในนักเดินทางคนใด ผู้ป่วยจะถูกแยกตัว และนำตัวส่งสถานพยาบาลตามระเบียบการ

ทั้งนี้ นักเดินทางระหว่างประเทศจะต้องเข้าสู่เมียนมาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้งเท่านั้น และชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้แวะพักเครื่องระหว่างทางในเมียนมา

อย่างไรก็ดี แขกของรัฐหรือคณะผู้แทนจากต่างประเทศ สามารถขอยกเว้นจากข้อกำหนดเหล่านี้ โดยส่งจดหมายร้องขอไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ก่อนวันที่เดินทางมาถึง อย่างน้อย 5 วันทำการ ส่วนลูกเรือต่างชาติที่ต้องการพักค้างคืนในเมียนมา จะต้องกักตัวยังโรงแรมที่กำหนด ตามระเบียบการที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่เมียนมากลับมาให้บริการ เที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ