นักวิจัยได้ค้นพบเอ็นไซม์ที่แสวงหามายาวนานซึ่งป้องกันมะเร็งโดยทำให้สามารถสลายโปรตีนที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเซลล์และทำให้เกิดมะเร็งเมื่อปิดการใช้งาน ความสามารถของแต่ละเซลล์ของมนุษย์ที่จะแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยกระบวนการนี้จะทำซ้ำตัวเองจนกระทั่งเซลล์เดียวกลายเป็นร่างกายที่มีเซลล์หลายล้านล้านเซลล์สำหรับแต่ละการแบ่งตัวเซลล์ต้องทำตามขั้นตอนบางอย่าง

ซึ่งส่วนใหญ่ส่งเสริมโดยโปรตีนที่เรียกว่าไซคลินกลุ่มสำคัญของ cyclins สำหรับการทำลายโดยเครื่องเซลล์ที่ทำลายโปรตีน งานวิจัยพบว่าการควบคุมเอนไซม์ของไซคลินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่เหมาะสมในระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อน และการทำงานผิดปกติของเอนไซม์ทำให้เซลล์ถึงตายเติบโตมากเกินไป นอกจากนี้ การศึกษาเพิ่มเติมชี้ให้เห็นว่ากลุ่มยาที่มีอยู่อาจสามารถย้อนกลับข้อบกพร่องดังกล่าวได้ในอนาคตเช่นเดียวกับในทารกในครรภ์ที่กำลังพัฒนา การจำกัดการแบ่งเซลล์เป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันการเติบโตที่ผิดปกติและก้าวร้าวในมะเร็ง และการศึกษาใหม่พบว่าเซลล์ได้พัฒนาเพื่อใช้ AMBRA1 เพื่อป้องกันมะเร็ง